Honako hau da, BERRIZ K.E-ren Zuzendaritza Batzordea osatzen dutenen izenak.

Esta es la relación de las personas que componen la Junta Directiva del C.D BERRIZ.

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE: Jesus María Merino Sierra .

LEHENDAKARIORDEA / VICEPRESIDENTE: Justo José Perera Figueredo .

IDAZKARIA / SECRETARIO: 

DIRUZAINA / TESORERA: Marta Narbaiza Urquiza.

BATZORDEKIDEA / VOCAL: Ainara Iturralde Perez.

BATZORDEKIDEA / VOCAL: Juan Diaz Jimenez .

BATZORDEKIDEA / VOCAL: 

BATZORDEKIDEA / VOCAL: Jose Angel Beneitez Perez .

BATZORDEKIDEA / VOCAL: Joseba Andoni Iturralde Perez.

BATZORDEKIDEA / VOCAL:Javier Rios Dominguez.