La información está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida.
Sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento del CD. BERRIZ

Mezu honetan bidalitako informazioa edo/eta atxikitutako
agiriak, konfidentzialak/pribilegiatuak dira eta zuzenduriko pertsona(ek) irakurtzera
zuzendurik dago. Zure datuak BERRIZ K.E-ak  duen tratatze-sisteman gehituak
izan direla gogorarazten dizugu.